World Kitchen

av mysurfacebook

Sommarblomster

Under en av mina första mässor i New York lärde jag känna norska Anna Eide, som jobbade för World Kitchen i Corning. Företaget gör bl.a. servicer och delar av det här mönstret hamnade på porslinet nedan. Jag har tyvärr ingen större bild, men man anar att det är tjärblomstret som har använts.

Porslinsdekor